Alle samlinger
Ydelser
Indstillinger for ydelserne
Forberedelsestid - hvordan kan man tilføje automatisk forberedelsestid efter bookingen?
Forberedelsestid - hvordan kan man tilføje automatisk forberedelsestid efter bookingen?

Forberedelsestid giver dig tid til at rydde op, og forberede dig til den næste kunde. Lær her, hvordan du tilføjer det.

Casper avatar
Skrevet af Casper
Opdateret over en uge siden

I denne artikel kan du læse om følgende:

Forberedelsestid giver dig den tid, du har brug for til at rydde op og forberede dig til den næste kunde. Du kan tilføje forberedelsestid til hver ydelse individuelt eller som en generel indstilling for alle ydelser. Det kan ændres inde i "Personlige kalenderindstillinger" og separat for hver enkelt ydelse ind i indstillingerne for ydelsen.


Indstil forberedelsestid for en specifik ydelse:

  1. Vælg den ønskede ydelse fra "Ydelser" og klik på "Indstillinger"

  2. Under "Forberedelsestid inden næste booking" kan du indstille den ønskede forberedelsestid ved at klikke på pilene til venstre eller højre.

    "Brug kalenderindstillinger" bruger hver persons egne personlige forberedelsestidsindstillinger, disse oprettes i "Personlige kalenderindstillinger"

  3. Vælg hvor mange minutter, og husk at gemme!


Indstil forberedelsestid fra personlige kalenderindstillinger

  1. Klik på pilen oppe ved siden af dit billede i højre hjørne og vælg “Personlige kalenderindstillinger”.

  2. Nede under ”ANDRE KALENDERINDSTILLINGER” kan du angive en generel forberedelsestid, som automatisk vil blive anvendt efter alle de ydelser ,du tilbyder. ”Læg x minutters forberedelsestid til efter hver booking.”

  3. Derefter kan du indstille antallet af minutter ,du ønsker og tryk på gem! (for at gemme ændringerne)


Besvarede dette dit spørgsmål?