Alle samlinger
Tjenester
Innstillinger for tjenester
Innstillinger for salongens tjenester
Innstillinger for salongens tjenester

Følg trinnene nedenfor og lær hvordan du setter opp og endrer innstillinger på tjenester.

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

I denne artikkelen finner du:

Tjenesteinnstillinger

Etter at du har opprettet pris, varighet og beskrivelse på tjenesten - kan du endre detaljer for tjenesten:

 • Mva-sats

 • Forberedelsestid

 • Hvis nødvendig, arbeidsstasjon/ressurs

 • Du kan også sette opp forskjellige tjenester på hver ansatt.

 • Begrense tjenester per salong og per ansatt

 • Du kan også skjule tjenesten for kunder som bestiller på nett.

 • Og du kan velge at en tjeneste kun skal være tilgjengelig ved bestilling på telefon

Bilde av innstillinger til tjenester:


Begrensninger på tjenester

Det er mulig å sette ulike begrensinger på tjenester når du velger en ansatt, øverst fra tjenester.

Du kan begrense:

 • Et visst antall bestillinger per dag per ansatt.

  - Dette fungerer bra i situasjoner der du kun vil utføre en type tjeneste et visst antall ganger per dag.

 • Begrens muligheten for å bestille en tjeneste til bestemte ukedager og tider. Dette fungerer bra i situasjoner der du kun vil utføre en tjeneste for eksempel på ettermiddagen eller i helgene.

Obs! Vær oppmerksom på at hvis du endrer prisene på tjenestene, så vil dine eksisterende bestillinger beholde den gamle prisen og ikke bli oppdatert.

De nye prisene vil bli oppdatert for fremtidige bestillinger etter at de nye prisene er oppdatert.

Svarte dette på spørsmålet?