Gavekort som tilbakebetaling

Du kan enkelt opprette et gavekort for en kunde som tilbakebetaling (gavekort som tilbakebetaling)

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

Gavekort som tilbakebetaling

Hvis du skal gjøre en tilbakebetaling til en kunde med et gavekort som inneholder en viss verdi, kan du følge disse trinnene.

Slik oppretter du et gavekort uten omkostninger:

  • Gå til "Verktøy" og velg "Gavekort"

  • Klikk på "Importer eksisterende gavekort"

  • Velg din egen fiktive kode for gavekortet som du skal bruke senere ved betaling.

  • Angi beløpet som skal refunderes til gavekortet og fyll ut informasjonen til mottakeren av gavekortet.

  • På denne måten kan du opprette gavekortet uten å måtte selge gavekortet separat og det blir ikke laget en egen transaksjon i salgsrapportene.

    Når du importerer gavekortet inn i systemet på denne måten blir det ikke lagt til som et salg under salgsrapporter, selv om du setter inn ønsket beløp.

Svarte dette på spørsmålet?