Alle samlinger
Kasse, lager og rapporter
Kasse
Tillat transaksjoner av flere ansatte på samme kvittering
Tillat transaksjoner av flere ansatte på samme kvittering

Her kan du se hvordan du aktiverer funksjonen som tillater flere ansatte på samme kvittering

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

I denne artikkelen finner du følgende instruksjoner:


Se instruksjonsvideo for hvordan du aktiverer og bruker funksjonen:Instruksjoner for hvordan du aktiverer funksjonen:

 1. Gå til "Innstillinger"

 2. Trykk på "Kasseinntillinger"

 3. Aktiver knappen: "Aktiver flere ansatte på samme kvittering".Legg til flere ansatte på samme kvittering

OBS!

1) De neste tre eksemplene fungerer kun for brukere som er "Ansatte". Det påvirker ikke utbetalinger eller beregning av provisjon.

2) Vær oppmerksom på at det er ansatte som er valgt på kvitteringslinjen som vil få salget i salgsrapporten, ikke personen som er "i kassen".


1) "X" i kassen, tjenester utført kun av "A".

 • Du kan legge til flere ansatte på tjenester og produkter i kassen. Salget blir registrert på salgsrapporten til de valgte ansatte.

 • Det gjelder selv om du har en annen bruker "I kassen" som salget normalt skulle gått til.

I følgende eksempel kan du velge en annen ansatt som bruker som automatisk vil bli tildelt salget på kvitteringen når tjenester og produkter legges til.

 • Trykk på "Endre" for å velge ansatte.

 • Velg ansatte du ønsker at salget for tjenestene og produktene skal tildeles og trykk på "Lagre"

Bildet nedenfor viser et eksempel på hvordan en annen ansatt blir tildelt alle tjenestene.2) "X" i kassen og produkter/tjenester tildeles likt til A/B/C/D = Del kvitteringen likt mellom ansatte

 • Du kan legge til mer enn en ansatt som bruker og beløpet tildeles lik mellom de ansatte.

 • I dette tilfelle kommer beløpet automatisk til å tildeles likt for hver bruker i salgsrapporten.


3) "X" i kassen, ulike brukere for hver rad A/B/C

 • Du kan velge forskjellige ansatte for hver linje med tjenester og produkter.

 • Trykk på de tre prikkene til høyre for kvitteringslinjen og trykk på "Endre ansatte".

 • Velg ansatte og trykk på "Lagre".

 • Slik kan du ha forskjellige ansatte for ulike produkter og tjenester på samme kvittering.

  (Salget går alltid til salgsrapporten til den ansatte som står på kvitteringslinjen til høyre for tjenesten eller produktet.)

Bildet viser et eksempel på hvordan ulike ansatte vises på kvitteringen:


Salgsrapport per selger

Når du har aktivert muligheten for flere ansatte på samme kvittering, vil salgsrapporten vise riktig salgsfordelingen for hver selger.

Du finner salgssummen i salgsrapportene under "Salg" og trykk på den ansatte for å se salgene.

Hver brukers salgsrapport viser to forskjellige Netto/brutto summer:

 • Netto/Bruttopris
  Dette beløpet beregnes basert på den totale summen for produktet eller tjenesten uavhengig om det er delt mellom flere ansatte. Nettopris viser beløpet eksklusiv mva. Under bruttopris er mva. inkludert.

 • Ansatt netto/bruttopris
  Dette beløpet er basert på det beregnede beløpet til den valgte ansattes egen andel av produktet/tjenesten. Dette er med andre ord det offisielle beløpet som er ansattes andel.

Svarte dette på spørsmålet?