Alle samlinger
Kasse, lager og rapporter
Rapporter
Hvordan laste ned den månedlige salgsrapporten
Hvordan laste ned den månedlige salgsrapporten

I denne artikkelen kan du se hvordan du laster ned PDF-rapport av salg og andre regnskapsformål.

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

I denne artikkelen finner du:

Hvordan laste ned salgsrapporter

 1. Gå til "Salg"-siden og velg "Salgsrapporter".

 2. Velg "Salong".

 3. Velg "Forrige måned" eller angi ønsket tidsintervall i feltene ved siden av.

 4. Klikk på "Last ned PDF-rapport"

Gratulerer! Nå har du forrige måneds salgsrapport lagret på datamaskinen din, klar for å sendes til regnskapsføreren din.

Tips:

 • Du kan også enkelt sende rapporter via e-post.

 • Du kan laste ned dags, ukes, måneds eller et egendefinert tidsintervall ved å velge ønsket tid og klikke på "Last ned PDF-rapport".

 • Du kan velge en person, i stedet for hele salongen og laste ned vedkommende sine salg i valgt periode.

 • Du kan også velge hvordan du vil at rapportene skal vises fra "Vis".


Sjekkliste og instruksjoner for innlevering til regnskapet:

 • Salgsrapporter, utbetalinger og gavekortrapporter.


1. Gå til Salg og klikk på Salgsrapporter. Velg salongen du ønsker å sende rapporter for.
2. Velg ønsket tidsperiode.
3. Send rapporten som e-post eller last ned som PDF-fil.
4. Gå til Utbetalinger og velg ønsket tidsperiode. På rapporten kan du også se booksalons gebyrer.
5. Gavekortrapporter viser hvor mange gavekort som er brukt per ansatt.


Utbetalinger og provisjoner

Utbetalinger

 • Booksalons "Utbetalinger"-seksjon viser betalinger fra betalingsterminal og kortbetalinger på nett. Disse utbetales som avtalt til de næringsdrivende på bankdager. Les mer om utbetalinger her.

 • Booksalons månedlige betalinger vises i "Utbetalinger"-seksjonen som fradrag fordi de automatisk trekkes fra på utbetalingene. Under fradrag kan du se hvilken måneds betaling som trekkes som fradrag.

Gebyr for betalingsterminal

 • Provisjonsgebyrer for kortbetalinger vises per dag og per transaksjon under "Avgifter (mva 0%)".


Salgsprovisjonskalkulator

Provisjonskalkulatoren gjør det enklere å beregne salget ditt. Du finner den under "Salg" i fanen "Provisjoner". Denne funksjonen er spesielt nyttig for salonger der lønnen er basert på provisjon.

 • Velg ønsket tidsperiode.

 • Velg for hver ansatt om de mottar provisjon og om du ønsker å beregne ut i fra bruttopris.

 • Angi provisjonsprosent for tjeneste- og produktsalg.

 • Systemet henter automatisk inn salget gjort av den ansatte for ønsket periode og beregner riktig provisjon.

 • Ved å eksportere tabellen til en CSV-fil kan du direkte få en fullstendig rapport over de ansattes provisjoner.


Inviterer regnskapsføreren inn på plattformen

Du kan invitere og tildele rettigheter til regnskapsføreren din i booksalon.

 • Du kan spare tid ved å la regnskapsføreren selv hente ut rapportene fra systemet.

 • Invitasjonen kan gjøres ved å gå inn på Innstillinger til venstre og "Brukere". Derfra kan du invitere regnskapsføreren din og tildele vedkomne rollen som "regnskapsfører".

 • Dette gir regnskapsføreren kun tilgang til Verktøy og Salg.

Les mer om hvordan du inviterer brukere her.

Svarte dette på spørsmålet?