Alle samlinger
Tjenester
Salong og timebestilling
Opprettelse av salong
Inviter brukere til salongen din og tildel roller
Inviter brukere til salongen din og tildel roller

Hvordan inviterer du brukere til salongen din, og hvilken rolle skal du tildele?

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

I denne artikkelen kan du lese om følgende:

Inviter Brukere

 • Når du oppretter en ny salong, kan du invitere brukerne til plattformen ved å klikke på «legg til ny medarbeider». Du kan velge å fylle inn alle opplysningene med en gang eller du kan også gjøre dette trinnet etter at profilen er opprettet fra "Innstillinger". Her kan du lese mer om registrering og onboarding

(Vær oppmerksom på at systemet ikke godkjenner to like e-postadresser for flere brukere.)

 • Ved å klikke på «Brukere» i innstillinger kan du invitere nye brukere. Du kan også invitere flere brukere senere. Klikk på «Legg til ny medarbeider» og fyll inn informasjonen: fornavn, etternavn og e-post.


Tildele rettigheter til brukere

Når du tildeler rettigheter i booksalon-systemet til de forskjellige brukerne bør du være oppmerksom på at det finnes ulike roller med forskjellige tilganger/rettigheter. Alternativene er: Lærling, Regnskapsfører, Ansatt og Leiestol/selvstendig. Salongeier er alltid den som velger disse.

Lærling

 • Rettighetene for "læring" er mer begrenset. Lærlingen ser ingen informasjon knyttet til salg i det hele tatt.

Regnskapsfører

 • Du kan også invitere regnskapsføreren din til salongen, da behøver du ikke å hente ut rapporter selv fra systemet lenger. Regnskapsfører har kun tilgang og kan kun se salgsfanen.

Ansatt

 • Brukere som ønsker at utbetalinger skal gå til eier bør bli tildelt rollen som ansatt.

 • I rollen som ansatt kan ikke brukeren se andre sine salg og kan ikke styre arbeidsskift. Det er mulig å tildele flere rettigheter til ansatte, som for eksempel tilgang til salgsrapporter og arbeidsskift. Les mer nedenfor om de forskjellige rettighetene som kan velges for brukeren.

Leiestol/Selvstendig

 • Brukere som ønsker å få utbetalinger til egen bankkonto bør bli tildelt rollen som leiestol/selvstendig. I så fall skal brukeren også fylle ut sin egen handelsavtale. I denne rollen kan de se sitt eget salg, men ikke andre sine salg.

Eier

 • Eierens rolle tildeles automatisk av personen som opprettet salongen.

Rollen som eier kan også endres til en annen bruker.


Rettigheter

 • Du kan velge om brukeren skal være synlig i ansattes kalender og i kundenes timebestilling.

 • Administratorrettigheter gir brukeren de samme rettighetene som eieren, bortsett fra tilgang til å se, opprette og endre kampanjer som må aktiveres separat.


Andre rettigheter

Du kan også velge ulike rettigheter for forskjellige roller, som å endre eget skift, se egen salgsstatistikk (med et ekstra valg for kontakthåndtering), se kunderegister, tilgang til kampanjer, se og endre lager og endre ansatte på kvitteringer i kassen.

Dette eksempelet er for rollen "Ansatt".Status for brukere

Når du har invitert nye brukere til salongen din, kan du se deres status for onboardingen.

Invitasjonen er sendt

 • Det betyr at invitasjonen er sendt til brukerens e-postadresse, men brukeren har ennå ikke har akseptert invitasjonen via e-posten.

 • Onboarding ikke fullført

  Det betyr at brukeren har akseptert invitasjonen via e-post, men har ikke fullført registreringen. Brukeren kan fullføre registreringen ved å logge inn på sin bruker og fullføre stegene ved å trykke på "lagre og fortsett", fram til kalenderen vises.

 • Aktiv

  Det betyr at brukeren har fullført registreringen og er aktiv.Svarte dette på spørsmålet?