Alle samlinger
Tjenester
Salong og timebestilling
Booking
Hvordan endrer jeg teksten på bookingsiden?
Hvordan endrer jeg teksten på bookingsiden?

Slik endrer du informasjonsteksten på bookingsiden din og teksten i bestillingsbekreftelsen som sendes på e-post.

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

I denne artikkelen finner du:

Salongens kalenderinnstillinger kan endres med administratorrettigheter. Du kan lese mer her: Salongens kalenderinnstillinger

1. Endre informasjonsteksten på bookingsiden

Du kan enkelt legge til informasjon angående bestillingen til kundene dine i salongens kalenderinnstillinger.

  1. Velg "Innstillinger" fra menyen til venstre

  2. Gå til Salongens kalenderinnstillinger.

  3. Du kan legge til ønsket informasjonstekst under "Vis nyheter/Informasjonstekst på kundens bookingside"

  4. Aktivere den grønne knappen for å starte å skrive teksten.

  5. Skriv inn overskrift og tekst.

  6. Hvis du ønsker kan du sende bestillingsmailen som kopi til, for eksempel salongens administrator.

  7. Lagre.

    2. Velg avsender og svar e-post

1. Skriv inn avsenderens navn. Her kan du bruke navnet på salongen eller ditt eget navn.

2. Hvis kunder svarer på bestillingsbekreftelser, velg hvilken e-post svarene skal gå til.


Ekstra egen tekst i bestillingsbekreftelse på e-post

Du kan legge til en egen tekst i kundenes bestillingsbekreftelse.

1. Velg "Innstillinger" fra menyen til venstre

2. Gå til Salongens kalenderinnstillinger.

3. Du kan skrive en melding eller informasjon til kundene i bestillingsbekreftelsen.

4. Du kan legge til tekst ved å aktivere den grønne knappen.

5. Skriv en melding.

6. Lagre.

Svarte dette på spørsmålet?