Alle samlinger
Tjenester
Opprettelse av tjenester
Konfigurering av tjenester til salongen
Konfigurering av tjenester til salongen

I denne artikkelen kan du lese instruksjoner for hvordan du konfigurerer standardtjenester i booksalon

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

Kun brukere med administratorrettigheter kan konfigurere tjenester og tilleggstjenester for salongen. Tjenester konfigureres alltid på salongens egen fane. Kategorier, tjenester og tilleggstjenester kan alltid spesifiseres per person.


Standardtjenester

Booksalon har laget ferdige kategorier og tjenester. Du kan bruke eller deaktivere våre ferdige tjenester ved å klikke på aktiveringsknappen på høyre side av tjenesten.

Du kan ikke endre navn eller beskrivelse på de ferdige standardtjenestene. Du kan opprette en ny kategori under standardkategoriene.


Svarte dette på spørsmålet?