Opprette tilleggstjenester

Her er instruksjoner for hvordan du oppretter og redigerer tilleggstjenester.

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

I denne artikkelen finner du:


Opprette tilleggstjenester

1. Gå til ønsket tjeneste og klikk på "Tilby tilleggstjenester"→ klikk på "Opprett en ny tilleggstjeneste"

2. Legg til innstillinger for tilleggstjenesten:

  • Navn

  • Varighet

  • Mva-sats

  • Husk å lagre endringene!

3. Du kan velge tilleggstjenestene du ønsker for hver ansatt, og du kan legge til ulik pris og varighet ved å trykke på den ansatte øverst på siden → åpne tjenesten → trykk på "Tilby tilleggstjenester".
Legg til og endre tilleggstjenester på eksisterende tjenester

Når du ønsker å legge til en tilleggstjeneste på eksisterende tjenester finner du alle tilleggstjenestene du har opprettet tidligere under "Ikke i bruk".

Derfra kan du trykke på tilleggstjenestene du vil tilby for den spesifikke tjenesten. Du kan også enkelt kopiere tilleggstjenester til alle tjenester i kategorien ved å trykke på "Bruk på alle tjenester i denne kategorien".


(Bildet viser et eksempel der ingen tilleggstjenester er aktivert for tjenesten i kategorien ennå, men du tidligere har opprettet de samme tilleggstjeneste i en annen kategori.)


Obs!

Husk at dersom du gjør prisendringer på tilleggstjenester under en bestemt tjeneste, vil også prisen endres til den samme prisen under andre tjenester.

Hvis du ønsker å ha en tilleggstjeneste med en annen pris kun for en bestemt tjeneste, må du opprette en helt ny tilleggstjeneste med en annen pris.

Svarte dette på spørsmålet?