Alle samlinger
Tjenester
Innstillinger for tjenester
Forberedelsestid - hvordan legge til automatisk forberedelsestid etter hver bestilling?
Forberedelsestid - hvordan legge til automatisk forberedelsestid etter hver bestilling?

Forberedelsestid gir deg tiden du trenger for å rydde og forberede deg til neste kunde.

Charlotte avatar
Skrevet av Charlotte
Oppdatert over en uke siden

I denne artikkelen finner du:

Forberedelsestid gir deg den tiden du trenger til å rydde opp og forberede deg til neste kunde. Du kan legge til forberedelsestid for hver tjeneste eller som en generell innstilling for alle tjenester. Den kan endres i personlige kalenderinnstillinger og separat for hver tjeneste fra innstillinger på tjenestene.


Sett opp forberedelsestid fra tjenester:

  1. Velg ønsket tjeneste fra "Tjenester" og klikk på "Innstillinger"

  2. Under "Forberedelsestid før neste bestilling" kan du velge ønsket forberedelsestid ved å trykke på høyre eller venstre pil.

    "Bruk generell kalenderinnstilling" er hver persons egen forberedelsestid, som kan opprettes i personlig kalenderinnstillinger.

  3. Velg hvor mange minutt og husk å lagre!


Sett opp forberedelsestid fra Personlige kalenderinnstillinger

  1. Klikk på pilen øverst i høyre hjørne og gå inn på "Personlige kalenderinnstillinger"

  2. Nederst under "Andre kalenderinnstillinger" kan du velge en generell forberedelsestid som automatisk vil bli lagt til på alle tjenestene. "Legg til en x min forberedelsestid etter hver bestilling"

  3. Sørg for å aktivere den grønne knappen og lagre endringene!


Svarte dette på spørsmålet?